Afbeelding

Emotionele discussie ten einde: fusie tussen heren 60+ en dames 55+ een feit

Door: Finn van Leeuwen Nationaal Recreatief Nationaal Zuid-Nederland

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar het is eindelijk zover: de verenigingen voor heren van zestigplussers en voor vrouwen van vijfenvijftigplussers zijn samengegaan. Voor- en tegenstanders hebben over een lange periode hun zegje gedaan en argumenten over en weer zorgden voor hoge emoties tussen de beide ‘kampen’. Maar, uiteindelijk kwamen alle meningen uit ieders grote hart voor de verenigingen en vooral voor de liefde voor het hockeyspel.

Afgelopen 7 december vond de eerste ALV plaats van de nieuwe vereniging op Push. Tijdens die bijeenkomst konden de leden voor de eerste maal de nieuwe voorzitter, Guus Appels, ‘in actie’ zien. Hij volgt bij 60+ Marius van Huijstee en namens de damestak Gooske Douw op. “Eigenlijk gedroegen we ons altijd al als één vereniging”, zegt Appels. “Om de week spelen wij onderlinge wedstrijden en deden dat al meestal op dezelfde locatie. De tijdsgeest en de wens om samen op één club te zijn heeft het proces tot fusie aangewakkerd. In de teams zijn we gescheiden, maar het verenigingsleven delen wij.”


 Aangeleverd

Wat ook een rol speelde in de totstandkoming tot één vereniging is dat de World Masters of Hockey (organisator internationale toernooien) één aanspreekpunt per land wil. Bij de ‘jonge’ masters van 35 tot 60 jaar in Nederland was er al een vereniging. Nu na de fusie van de ‘oudere masters’ treden beide groepen als één federatie naar buiten en fungeert dit als aanspreekpunt voor de internationale organisatie.

Tijdens het stemmen voor of tegen de fusie bleek dat tweederde bij de heren vóór de fusie was. “Er was een kleine activistische groep tegen het samengaan”, legt scheidend voorzitter Van Huijstee uit. “Als voorzitter heb ik twee dingen gedaan: rustig de tijd nemen en bruggen bouwen tussen voor- en tegenstanders. Altijd vanuit een positie met respect voor de emotie van de tegenstanders. Het was een uiting van hoe begaan deze heren zijn met de vereniging.”


Aangeleverd

Van Huijstee geeft ook aan dat de vereniging met de tijd mee gaat. “Inclusiviteit is binnen de hockeybond een belangrijk thema op het ogenblik. We zijn geen eiland en we zijn onderdeel van een totale sport. Bovendien zijn wij altijd te gast bij reguliere verenigingen en naar hen toe dienen wij een open karakter te hebben. Al met al ben ik erg tevreden met de uitkomst.”

“Wat niet zal veranderen zijn de drie activiteiten: onderlinge wedstrijden, Nederlands Elftallen namens de KNHB en de manier waarop de leden met elkaar omgaan in een cultuur van transparantie en het elkaar kunnen aanspreken op een open en heldere manier”, aldus Van Huijstee.

En nieuwbakken voorzitter Guus Appels? Hij wil bouwen aan een nieuwe vereniging met samenhang en saamhorigheid. “De kou is uit de lucht en we kunnen nu naar voren kijken. We zijn één vereniging en willen iedereen betrokken houden en actief lid laten blijven.”

Afbeelding
Afbeelding

Hockey Connect Magazine